Vi phạm công bố thông tin, PGBank bị xử phạt gần 160 triệu đồng

10/07/2024 21:30

PGBank đã công bố thông tin không đúng thời hạn với một số Nghị quyết HĐQT, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được phát hành trái phiếu…

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 283 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank). Theo đó, PGBank bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngân hàng đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Nghị quyết số 125 của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự, Nghị quyết số 50 ngày 25/5/2023 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn;

Nghị quyết số 01A ngày 1/1/2023 của HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 1/1/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Đồng thời PGBank bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, ngân hàng phát sinh giao dịch với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, ngân hàng đã công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định.

Tài chính - Ngân hàng - Vi phạm công bố thông tin, PGBank bị xử phạt gần 160 triệu đồng

PGBank bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin.

Bên cạnh đó, PGBank bị xử phạt 27,5 triệu đồng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023. Như vậy, PGBank bị phạt tổng số tiền 157,5 triệu đồng.

Tại diễn biến gần nhất, PGBank vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024. Theo đó, Hội đồng quản trị PGBank dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT PGBank nhiệm kỳ 2020 -2025.  

PGBank đưa ra danh sách bầu bổ sung 2 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm ông Đào Quốc Tính và bà Cao Thị Thúy Nga. Thông tin chi tiết về 2 cá nhân trên vẫn chưa được công bố.

Theo thông tin trên website PGBank, HĐQT ngân hàng hiện có 4 người với Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT ông Đào Phong Trúc Đại và 2 thành viên HĐQT là ông Đinh Thành Nghiệp và ông Vương Phúc Chính. Như vậy, sau khi bầu bổ sung 2 thành viên, tổng số thành viên HĐQT PGBank sẽ là 6 người. 

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 10/7, cổ phiếu PGB đang được giao dịch ở mức giá 17.200 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 3.530 đơn vị.

Bạn đang đọc bài viết "Vi phạm công bố thông tin, PGBank bị xử phạt gần 160 triệu đồng" tại chuyên mục Tài chính - Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).