Bên trong nhà đày Buôn Ma Thuột

Đăk LăkNhà đày còn nguyên phòng giam, xà lim nơi giam giữ nhiều nhà yêu nước nay là một di tích lịch sử quan trọng, thu hút du khách tham quan.