“Sân chơi” SGK do các NXB điều khiển và ngành giáo dục phải chạy theo

Thực tế, trong quy trình chọn sách hiện nay, không có đề cập đến vấn đề giá, vì vậy có nên công bố giá sách trước khi việc lựa chọn diễn ra.