Việt Nam xuất khẩu hơn 300 triệu khẩu trang trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm, có 12 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với tổng số lượng hơn 300 triệu chiếc.