2 tháng đầu năm, điện thoại 'Made in Vietnam' thu về gần 10 tỷ USD

Trong 2 tháng đầu năm, điện thoại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu trong hoạt động xuất khẩu của cả nước.