8 tháng đầu năm, MBBank lãi 14.500 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 17%

Lợi nhuận ròng của ngân hàng mẹ MBBank 8 tháng năm 2022 đạt 14.500 tỷ đồng, đã tăng đến 45% so với cùng kỳ, đồng thời, NIM tiếp tục cải thiện trong tháng 7 và 8.