Tập đoàn Trí Việt chưa ngừng biến động nhân sự cấp cao

Ngay đầu năm, Tập đoàn Trí Việt đã phát đi thông báo thay đổi 2 vị trí lãnh đạo cấp cao là Tổng giám đốc và kế toán trưởng.