Khối ngoại giảm bán ròng, VPB bị rút ròng gần 370 tỷ đồng phiên 7/5

Khối ngoại giảm bán ròng còn 330 tỷ đồng trên sàn HOSE phiên ngày 7/5/2021 trong đó VPB vẫn bị bán ròng mạnh với khoảng 370 tỷ đồng. HPG, VNM, HDB... đều bị bán ròng mạnh. Trong khi đó, CCQ ETF FUEVFVND được mua ròng mạnh.