Quỹ từ thiện Bông Hồng nhỏ dành 73 tỷ đồng cho các hoạt động y tế, giáo dục

(Chinhphu.vn) - Quỹ từ thiện Bông Hồng nhỏ (LRF) thành lập ngày 1/11/2021 theo Quyết định số 1151/QĐ-BNV và được cấp phép hoạt động từ ngày 22/4/2022 theo quyết định 316/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Quỹ phục vụ chủ yếu trong lĩnh vực sức khỏe - giáo dục trên phạm vi toàn quốc và có thể đón nhận sự trợ giúp quốc tế.