SSI Research dự báo về triển vọng ngành ô tô, xe máy năm 2023

Đơn vị dự báo năm nay, xe điện có tiềm năng tạo nên sự đột phá cho ngành ô tô tại Việt Nam.