Jeff Bezos đã cho chúng ta biết về một sự thật mà hầu hết mọi người không bao giờ biết được

Tôi chưa từng thấy một CEO nào tự hạ thấp vị thế của công ty của mình và đề cao các bên liên quan như Jeff Bezos.