Kỳ lân mới nhất của Nhật Bản lại là một công ty thanh toán di động Thái Lan

Startup Opn đang có dự định sử dụng nguồn vốn mới 120 triệu USD để mở rộng dịch vụ sang Việt Nam và Philippines.