"Cha đẻ" của Tiktok - ByteDance giải thể một số chi nhánh đầu tư

ByteDance, chủ sở hữu TikTok đang trong quá trình giải thể bộ phận đầu tư chiến lược trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh thắt chặt giám sát các công ty công nghệ trong nước.