Gỗ An Cường (ACG) muốn tăng vốn và chuyển niêm yết cổ phiếu sang HoSE

Đầu tháng 8, hơn 87,6 triệu cổ phiếu ACG đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 90.000 đồng/cp, tương đương mức định giá 7.884 tỷ đồng.