Hàng loạt mẫu iPhone giảm giá mạnh tại Việt Nam

Trước khi iPhone 14 ra mắt, hàng loạt mẫu iPhone giảm giá mạnh tại Việt Nam coi như đợt xả hàng cuối.