Xây dựng đội ngũ hành nghề công chứng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng

(Chinhphu.vn) - Hoạt động công chứng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, thương mại, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện, tiết kiệm chi phí cho xã hội