New Zealand có thể đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 mới trước cuối năm 2022

Giáo sư Michael Plank thuộc Đại học Canterbury (Anh) ngày 4/10 cảnh báo New Zealand có thể đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 mới trước cuối năm 2022.