Chính thức ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia số tiền "khủng"

Về chia tài sản chung, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia hơn 3.245 tỷ đồng còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ được chia tổng số tài sản trị giá hơn 4.687 tỷ đồng.