Bắt khẩn cấp nghịch tử dùng gậy đánh bố đẻ tử vong

Do mâu thuẫn từ trước, Cường đã dùng gậy xuống tay sát hại cha ruột ngay tại nhà.