Lâm Đồng: Tuyên truyền, ngăn chặn xây dựng công trình chờ bồi thường dự án cao tốc

Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay chưa phát hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, trồng thêm cây nông trồng dài ngày nhằm mục đích yêu bồi thường.