Phó Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn ủng hộ biến đất công viên thành dự án

Đây là kết luận cuộc họp gần đây do ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, về dự án do Nguyễn Hoàng Group đầu tư, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.