Đồng Nai huỷ bỏ gần 1.000 dự án có thu hồi đất do chậm tiến độ

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để công bố kết quả về việc triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn.