Dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.000 tỷ, Nhà Khang Điền tăng vay nợ

Hoạt động kinh doanh chính của Nhà Khang Điền liên tục khó khăn khiến công ty phải huy động dòng tiền tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền.