Bài 1. Nghị quyết 128 của Chính phủ: Quyết sách chiến lược trước thách thức nghiệt ngã

Cách đây gần 1 năm, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sau một năm, dịch bệnh được kiểm soát ngày càng vững chắc; nền kinh tế phục hồi rất tích cực; tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục, đi cùng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Thực tế đã chứng minh việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 th...