Tuyên Quang, Lâm Đồng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Chinhphu.vn) - Các tỉnh, Tuyên Quang, Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.