Đề xuất sửa quy trình xử lý hồ sơ đi học nước ngoài

06/07/2024 00:14

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung "Quy trình xử lý hồ sơ đi học nước ngoài" như sau:

Đối với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyển chọn đi học theo học bổng ngân sách nhà nước, Cục Hợp tác quốc tế cấp giấy triệu tập đi học nước ngoài và ra quyết định cử đi học khi có văn bản của cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử ứng viên đi học nước ngoài;

Đối với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyển chọn đi học theo học bổng do phía nước ngoài đài thọ, Cục Hợp tác quốc tế gửi văn bản thông báo kết quả trúng tuyển đến ứng viên và cơ quan quản lý trực tiếp của ứng viên để giải quyết thủ tục đi học nước ngoài;

Đối với ứng viên chưa có cơ quan công tác, Cục Hợp tác quốc tế ra quyết định cử đi học nước ngoài.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài. Theo đó, Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh yêu cầu ứng viên bổ sung tài liệu minh chứng cho kết quả tuyển chọn. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh


Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất sửa quy trình xử lý hồ sơ đi học nước ngoài" tại chuyên mục Văn hóa - Giáo dục. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).