Đề xuất chi tối đa 50 triệu đồng để mua 1 tin phòng chống tham nhũng

19/06/2024 13:02

Tin phục vụ phòng, chống tham nhũng là những tin phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp.

Theo dự thảo, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương quyết mức chi cụ thể dựa vào nội dung, tính chất của tin được cung cấp. Mức chi mua tin tối đa 50 triệu đồng/tin. Việc quản lý, sử dụng chi phí mua tin theo chế độ mật.

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Dự thảo nêu rõ, thông tin phục vụ phòng, chống tham nhũng là những tin phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng. Các thông tin này có thể bằng lời, văn bản, ghi âm hoặc các hình thức khác, nhưng phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy và có đủ chứng cứ để kiểm tra, xác minh.

Tài chính - Ngân hàng - Đề xuất chi tối đa 50 triệu đồng để mua 1 tin phòng chống tham nhũng

Trước đó, một số địa phương đều quy định về mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Các nội dung chi của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp gồm: Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có); chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy làm nhiệm vụ.

Ngoài chi cho việc mua tin, ngân sách hoạt động của Ban chỉ đạo còn dùng cho phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, mua sách báo, tài liệu, hội nghị, tiếp khách, tập huấn. Các khoản khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất sẽ được chi theo Luật Thi đua khen thưởng.

Trước đó, một số địa phương đều quy định về mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Đơn cử vào năm 2023, Tp.HCM quy định mức chi phí tối đa là 10 triệu đồng/tin báo. Vào năm 2014, tỉnh Yên Bái từng cũng chi 500.000 - 10 triệu đồng cho một tin báo phòng, chống tham nhũng.

Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất chi tối đa 50 triệu đồng để mua 1 tin phòng chống tham nhũng" tại chuyên mục Tài chính - Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).