CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI dự kiến phát hành gần 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

10/07/2024 20:30

Nếu phát hành thành công, IDI sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 2.732 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (IDI) cho biết công ty sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu). Như vậy, cùng với số lượng hơn 227 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDI sẽ phát hành mới hơn 45,5 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên gần 2.732 tỷ đồng.

IDI cho biết, sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 để thực hiện đợt phát hành.

Trong Quý I/2024, doanh thu bán thành phẩm cá tra (chiếm tỷ trọng lớn nhất 39%) hơn 643 tỷ đồng (giảm 21%). Trong khi đó, doanh thu từ bán bột cá, mỡ cá tăng 5% lên 697 tỷ đồng và bán thức ăn chăn nuôi tăng 2,5% lên 280 tỷ đồng.

Theo đó, IDI có doanh thu thuần 1.630 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ). Lãi gộp ghi nhận 119 tỷ đồng (giảm 17%) biên lãi gộp tương ứng 7%. Trừ chi phí bán hàng tăng 9%, các chi phí đều giảm so với cùng kỳ, lớn nhất là chi phí lãi vay 63 tỷ đồng (giảm 25%).

Sau cùng, IDI lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt 17 tỷ đồng và 14 tỷ đồng. So với kế hoạch doanh thu thuần 8.499 tỷ đồng và lãi sau thuế 276 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, IDI thực hiện được lần lượt 19% và 6%.

Bạn đang đọc bài viết "CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI dự kiến phát hành gần 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023" tại chuyên mục Doanh nghiệp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).