'Phủ sóng' tín dụng chính sách 100% thôn, bản, giúp hàng trăm nghìn hộ dân thoát nghèo

(Chinhphu.vn) - Sau 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn ưu đãi này đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo anh sinh xã hội của tỉnh Sơn La.