Quảng Nam hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Nằm trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm - TechFest Quang Nam 2024, chiều 17/5, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Quảng Nam tham gia chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản".