ĐHĐCĐ 2024 G36: Đặt mục tiêu doanh thu tăng 30%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng

G36 lên kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất và tổng doanh thu lần lượt đạt 1.975,5 tỷ đồng và 1.836,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 28,18% và 30,4% so với cùng kỳ 2023.