Thăng trầm thị trường nhà ở TP Hồ Chí Minh - Bài 1: Không nhiều gam màu sáng

Năm 2022 là một năm đầy biến động và thách thức của ngành bất động sản nhà ở cả nước và đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh.