Hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn trong đêm, một người tử vong

Có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên ở Quảng Bình đã đánh nhau trong đêm, vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.