Đà Nẵng: Xử phạt công ty Kangzin 320 triệu đồng

Ông Ngô Đức Tùng là Giám đốc, chịu trách nhiệm chuyên môn tại địa điểm kinh doanh thẩm mỹ Kangzin ở Đà Nẵng.