Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Tp.Bảo Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chiều ngày 18/7, Hội Luật gia Tp.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Luật gia lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.