Mỹ và Việt Nam ký hiệp định hợp tác hỗ trợ lẫn nhau về hải quan

Đại diện Chính phủ Việt Nam và Mỹ đã ký kết hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Chiều 6/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, theo ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và...