Chủ tịch UBND TP.HCM: "Trong dịch bệnh, càng phải đầu tư cho giáo dục"

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng vào sự nỗ lực của giáo viên, học sinh trong việc hoàn thành tốt việc dạy và học, vượt lên khó khăn dịch bệnh.