Al Rihla: Trái bóng chính thức của World Cup 2022 muốn lăn phải "sạc điện"

Trước mỗi trận đấu, trái bóng chính thức của World Cup 2022 đều phải sạc điện khiến ai nấy cũng bất ngờ.