NHNN sẽ tập trung tín dụng vào dự án BĐS đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở

Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn tín dụng vào các dự án trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn, đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở.