Một số trường đại học tiếp tục xét tuyển học bạ: Tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh

Sau khi các trường đại học đã công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021, một số trường tiếp tục xét tuyển học bạ, tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.