Hôm nay, Hà Nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh vào lớp 6

Hà Nội tổ chức tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2024-2025 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7 bằng hình thức trực tuyến.