Hà Nội: Nhiều trường đại học chủ động cho sinh viên nghỉ Tết sớm

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành. Hà Nội và nhiều tỉnh khác đã cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch.