Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thêm 3 lãnh đạo mới

03/02/2023 13:00

Ngày 2/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 3 đơn vị là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giám sát TTCK và Thanh tra UBCKNN.

Theo đó, ông Nguyễn Công Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bổ nhiệm lên Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường theo Quyết định số 58 ngày 30/1/2023.

Quyết định số 55 bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Đồng thời, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cũng đã trao Quyết định số 60 ngày 30/1/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn cho ông Vũ Hải Sơn, Thanh tra viên chính, giữ chức Phó Chánh Thanh tra để kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tại các đơn vị thuộc UBCKNN. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2023.

Tài chính - Ngân hàng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thêm 3 lãnh đạo mới

Ban Lãnh đạo UBCKNN cùng các đồng chí được bổ nhiệm.

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng thời, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua các công cụ số hóa, góp phần đổi mới phương thức làm việc; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính

Cuối cùng là tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đảm bảo tinh gọn, thông suốt, trong sạch. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Bạn đang đọc bài viết "Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thêm 3 lãnh đạo mới" tại chuyên mục Tài chính - Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).