Nghệ An ghi nhận 30 ca Covid-19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh

31/12/2021 13:03

Nghệ An vừa ghi nhận 90 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 30 ca cộng đồng, chủ yếu là học sinh. Một số trường chuyển sang học trực tuyến.

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 30/12 đến 6h00 ngày 31/12), Nghệ An ghi nhận 90 ca dương tính mới với Covid-19 tại 8 địa phương (Hoàng Mai 25 ca, Diễn Châu 19 ca, Quỳ Hợp 18 ca, Quỳ Châu 12 ca, Thanh Chương 9 ca, Yên Thành 5 ca, Tương Dương 1 ca, Nghĩa Đàn 1 ca ).

Trong đó có 30 ca cộng đồng (Diễn Châu 19 ca, Thanh Chương 9 ca, Yên Thành 1 ca, Nghĩa Đàn 1 ca), 60 ca đã được cách ly từ trước (30 ca trong vùng phong tỏa, 25 ca F1, 3 ca miền Nam về, 2 ca ở tỉnh khác về). Ghi nhận 20 ca có triệu chứng, 70 ca không có triệu chứng. Trong các ca nhiễm cộng đồng có nhiều học sinh được ghi nhận.

Thông tin cụ thể các học sinh ghi nhận trong cộng đồng như sau:

Bệnh nhân P.K.N., nam, SN 2017, địa chỉ xóm 4, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân là con của bệnh nhân N.T.T. được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.T.M.A., nữ, SN 2009, địa chỉ xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.H.V., nam, SN 2009, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Sự kiện - Nghệ An ghi nhận 30 ca Covid-19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm. 

Bệnh nhân T.Đ.Q., nam, SN 2009, địa chỉ xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân H.T.V., nữ, SN 2009, địa chỉ xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, ho.

Bệnh nhân T.T.Q.A., nữ, SN 2009, địa chỉ xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.N.V., nữ, SN 2012, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.V.T., nam, SN 2012, địa chỉ xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân D.Đ.T., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho.

Bệnh nhân N.T.A.T., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 1, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân V.T.P.L., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.Đ.P., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân H.H.T., nữ, SN 2010, địa chỉ xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân P.T.H.N., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.N.Q., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân C.T.V.A., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng cảm cúm.

Bệnh nhân D.T.H., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân L.T.H.G., nữ, SN 1979, địa chỉ xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.T.H., nữ, SN 1981, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu.

Bệnh nhân V.M.D., nam, SN 2015, địa chỉ xóm 3, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân có biểu hiện ho nên đến trạm y tế được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân L.V.T., nam, SN 1993, địa chỉ xóm Thanh Hoa, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 30/12, bệnh nhân có biểu hiện ho nên đến trạm y tế được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân N.H.T.N., nam, SN 2009, địa chỉ xóm Đông Thị, xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Trước đó, ngày 30/12, Nghệ An có 6 ca cộng đồng tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, 3 ca trong số đó là học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Cụ thể, 3 học sinh nhiễm Covid-19 cộng đồng là bệnh nhân L.H.A, nữ, SN 2009; bệnh nhân L.A.T, nữ, SN 2014 và bệnh nhân H.Đ.C.Đ, nam, SN 2011. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Diễn Yên đã phong tỏa nơi ở của các hộ dân nhiễm Covid-19, đồng thời tập trung truy vết các F1 liên quan đến các ca bệnh này.

Trước tình hình dịch Covid-19 xâm nhập vào trường học, huyện Diễn Châu đã chỉ đạo cho toàn bộ học sinh và giáo viên 2 Trường tiểu học và trung học cơ sở Diễn Yên dừng học trực tiếp, tạm thời chuyển sang học trực tuyến bắt đầu 30/12 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cấp học mầm non trên địa bàn vẫn đi học bình thường.

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An ghi nhận 30 ca Covid-19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh" tại chuyên mục Tin tức - Thời sự. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).