Năm 2023 vẫn tiêm miễn phí vắc-xin phòng Covid-19

23/05/2023 17:00

Kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ việc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của WHO. 

Để tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trong năm 2023 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên, đồng thời có sự chuẩn bị để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và tiêm các mũi vắc-xin nhắc lại tiếp theo khi có khuyến cáo, Bộ Y tế vừa có quyết định 2227 về ban hành kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 năm 2023 để làm căn cứ cho các địa phương tự xác định nhu cầu vắc-xin, xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình.

Theo kế hoạch, Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên. Trong năm 2023 cần tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng mới đến độ tuổi tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 và tiêm các mũi nhắc lại.

Về chiến lược sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế nêu rõ, sử dụng tối đa các loại vắc-xin hiện có, đặc biệt là vắc-xin được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo hoặc đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp và vắc-xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng.

Áp dụng các cách thức phối hợp các loại vắc-xin phòng Covid-19 khác nhau căn cứ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm sử dụng vắc-xin của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới để tạo hiệu quả miễn dịch cao, đảm bảo an toàn.

Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của WHO.

Sử dụng vắc-xin theo nhu cầu đề xuất của địa phương, nhu cầu của người dân và lượng vắc-xin được cung ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế ước tính đến hết năm 2023, nhu cầu vắc-xin phòng Covid-19 của các địa phương cần bổ sung là hơn 2,259 triệu liều. Nhu cầu này có thể thay đổi theo đề xuất của địa phương.

Sự kiện - Năm 2023 vẫn tiêm miễn phí vắc-xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của WHO.

Đối tượng cụ thể được tiêm chủng theo kế hoạch trên, gồm: Người từ 18 tuổi trở lên: người thuộc đối tượng tiêm, người chưa tiêm các mũi nhắc lại và người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 lên 18 tuổi).

Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: người chưa tiêm đủ 3 mũi, người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 11 lên 12 tuổi). Người từ 5 đến dưới 12 tuổi: người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản.

Trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp theo cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Về nhóm đối tượng này, Bộ Y tế nêu rõ, việc triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 liều cơ bản cho trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên sẽ được Bộ Y tế khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách Nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác khác.

Tại kế hoạch này, Bộ Y tế nêu rõ tiêm chủng chiến dịch hoặc có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương.

Bạn đang đọc bài viết "Năm 2023 vẫn tiêm miễn phí vắc-xin phòng Covid-19" tại chuyên mục Tin tức - Thời sự. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).