Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

05/06/2023 16:30

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2022.

Bất động sản - Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quyết định 315.

Bất động sản - Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hình 2).

Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2020 đến hết năm 2022. Đây cũng là giai đoạn thị trường bất động sản Lâm Đồng diễn biến nóng với việc phân lô bán nền, tách thửa tràn lan.

Bất động sản - Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hình 3).

Đoàn thanh tra do ông Trần Viết Dũng, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đứng đầu. Sẽ thanh tra bắt đầu từ 12/6 đến hết cuối tháng. Các đơn vị bị thanh tra là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, Tp.Đà Lạt, Bảo Lộc và một số bên liên quan như Phòng quản lý đô thị Tp.Đà Lạt, Tp.Bảo Lộc, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.

Bất động sản - Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hình 4).

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng sẽ kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh Lâm Đồng, Tp.Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Di Linh.

Bạn đang đọc bài viết "Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).