Ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới

05/10/2022 00:47

Từ nay đến năm 2026, Bộ GD&ĐT đã đề xuất bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho tất cả các cấp học để đảm bảo chất lượng giảng dạy cho học sinh.

Bộ GD&ĐT mới đây đã có báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 41 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo báo cáo, tổng số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo mà Bộ GD&ĐT được giao là 19 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, đối với các nhiệm vụ chưa đến thời hạn hoàn thành, Bộ GD&ĐT đang tập trung nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện để bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Tập trung bố trí giáo viên môn Tin học, Ngoại ngữ

Báo cáo về tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương, Bộ GD&ĐT cho biết đã đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng họp số liệu thừa, thiếu giáo viên và đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Giáo dục - Ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới

Các môn học ở chương trình mới vẫn đang thiếu giáo viên dạy (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong năm học này, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương triển khai tuyến dụng biên chế giáo viên mầm non. Trong đó, đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyến dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các địa phương.

Thời gian qua, Bộ đã thực hiện tinh giản biên chế, chỉ đạo sắp xếp, dồn dịch các điểm trường một cách hợp lý, phù họp với điều kiện cụ thể của địa phương, đảm bảo tính hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tham gia xã hội hóa giáo dục để giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đồng bộ các giải pháp khác.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tuyển đủ số giáo viên bổ sung cho địa phương năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung chuấn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triến khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới.

Tập trung Khảo sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách đối với giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thực trạng hoạt động nghề nghiệp của giáo viên các trường chuyên biệt.

Chú trọng dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch dài hạn đế thực hiện đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu sử dụng, bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục. Đặc biệt, bố trí đủ giáo viên dạy học các môn Ngoại ngữ và môn Tin học đế triến khai Chương trình GDPT 2018 từ lớp 3.

Giáo dục - Ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới (Hình 2).

Thời gian qua, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở một số địa phương lớn (Ảnh: Hữu Thắng).

Sắp xếp số lượng trường phù hợp với địa phương

Báo cáo về việc sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Bộ GD&ĐT cho biết nhiều điểm trường và trường có quy mô nhỏ ở các cấp học mầm non, phổ thông được sắp xếp, tổ chức lại phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, địa phương, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tại một số địa phương còn có những khó khăn, bất cập, dẫn đến việc triển khai thiếu đồng bộ, chưa phù hợp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Theo thống kê của các địa phương trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, thực trạng giáo dục mầm non, phổ thông như sau:

Tổng số trường mầm non công lập là 12.165 trường; Số trường tiểu học công lập là 12.527 trường; Tổng số trường THCS công lập là 8.798 trường; Tổng số trường THPT công lập là 2.102 trường.

Bạn đang đọc bài viết "Ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới" tại chuyên mục Văn hóa - Giáo dục. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).