Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

02/10/2022 12:56

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham gia của gần 350 đại biểu, đại diện cho 150.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành gồm 49 người; đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chú thích ảnh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là giai đoạn Nghệ An tập trung cao độ các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển “trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030”. Các phong trào của Đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén thích ứng để vừa đáp ứng yêu cầu chính đáng của thanh niên, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, trong giai đoạn hiện nay, để định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên xác định và kiên định theo đuổi lý tưởng, lẽ sống cao đẹp, tổ chức Đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng những câu chuyện sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương thanh niên Nghệ An tiêu biểu qua các thời kỳ, các giá trị lịch sử, văn hoá đậm đà bản sắc.

Bên cạnh đó, cần nhân rộng, lan tỏa hành động đẹp, cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tổ chức Đoàn cũng cần tận dụng tối đa các công cụ truyền thông hiện đại, mạng xã hội, internet để tuyên truyền, vận động thanh niên, đnắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận, các trào lưu, sở thích mới của thanh niên. Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sức đề kháng, bản lĩnh cho thanh niên trước những tác động tiêu cực, mặt trái của xã hội và âm mưu lôi kéo, chia rẽ, chống phá đất nước của các thế lực thù địch...

Tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp có tính cách mạng hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

“Tuổi trẻ Nghệ An hãy tiên phong đi đầu trong cuộc cách mạng này. Đây là tiền đề, động lực để tuổi trẻ Nghệ An đến với công nghệ số sâu rộng hơn, nhất là việc đưa giáo dục của đoàn trên nền tảng số; số hóa dữ liệu đoàn viên; đưa các sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên lên sàn thương mại điện tử; học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến. Mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh trở thành một hạt nhân tuyên truyền, hạt nhân sáng tạo và ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Nghệ An trong cuộc cách mạng chuyển đổi số”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Nghệ An cũng có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực lao động có kỹ thuật, chất lượng cao. Dự báo, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu sử dụng nhân lực có kỹ năng nghề trong tỉnh khoảng trên 300.000 người. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, học nghề, kỹ năng nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư...

Chú thích ảnh Đồng chí Ngô Văn Cương thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An cần chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh, thiếu nhi đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số đã và đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, phong cách, lối sống của thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc, kết nối làm việc ở các khu công nghiệp tại địa phương, ở nước ngoài, nhất là cho lực lượng lao động nông thôn. Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cần xung kích, đi đầu bằng những giải pháp cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, luôn có tâm thế xung phong, sẵn sàng đảm nhận nội dung công việc mới và khó.

Chú thích ảnh Đồng chí Lê Văn Lương tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; Đoàn kết - khát vọng - sáng tạo - phát triển, Đại hội xác định mục tiêu: “Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, bồi dưỡng thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh, tinh thần cách mạng, tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên; đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, cùng nhau hành động, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Đại hội cũng xác lập khâu đột phá chiến lược trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An như “Tích cực tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An; đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An đề ra 12 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, trong đó hằng năm phấn đấu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 4.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. Các tổ chức Đoàn toàn tỉnh trồng mới 500.000 cây xanh; thanh niên được hỗ trợ vay vốn 50 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế, 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 300.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 30.000 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; tối thiểu 500.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; giới thiệu 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Chú thích ảnh Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bức trướng: “Tuổi trẻ Nghệ An: Đoàn kết - bản lĩnh - xung kích - sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”.

Tại Đại hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bức trướng “Tuổi trẻ Nghệ An: Đoàn kết - bản lĩnh - xung kích - sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”.

Bạn đang đọc bài viết "Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An" tại chuyên mục Xã hội. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).